Lien Fjellgard

Gården og historien

En gård i drift
Lien Fjellgard er en gård i drift med 50stk vinterfora sau.

Gården har eget fjellterreng , som ligger i Brattefjell /Vindeggen Landskapsvernområde.

Link: Brattefjell/Vindeggen

Historien
Lien Fjellgard er fra høymiddelalder. Gården ligger øverst i Svartdal i Seljord kommune og er en ekte Telemarksgård som klamrer seg fast i fjellsiden, 700 m.o.h.. I tunet er det 10 gamle, solbrune hus, og det er en flott utsikt mot Skorve

Navnet Lien er for første gang nevnt i et skinnbrev fra 1447. Gården har gått i arv fra far til sønn siden tidlig 1600-tallet.